Friday, June 07, 2013

Ledakan Imaji

Gegap gempita terang dalam gelap,
beribu imajinasi berlomba dapatkan oksigen di otak,
satu-satu lalu tiba-tiba berjuta-juta,
seperti ingin bercerita tanpa direncanakan,
bercinta tanpa bercerita.

Kamp, 7 Juni 2013