Wednesday, January 23, 2008

Reuni Imaji-Rasa

Kulihat kau melihat dunia dilihat telanjang,
lengkap sempurna tanpa penglihatan,
tanpa terang yang kerap mencipta bayangan.

: pn

Bintaro, Januari 2008

No comments: