Wednesday, June 01, 2011

Hanya Sebuah Jeda

Sehari, dua hingga tiga,
mungkin juga sampai dua pekan...
tidak terasa lama.

Dibandingkan dua puluh tujuh,
dikali tiga ratus enam puluh lima hari.

Direnungi dengan kata suka,
dicatat dengan air mata duka.

worth my heart, 1 Juni 2011