Saturday, March 26, 2016

Waktu Adalah Pelarut

Ajaibnya mimpi beralih biasa terbilas waktu,
euphoria digerus logika hingga kian surut,
hingga muncul rasa yang membulat jadi asa,
menggantikan apa yang ada sebagai naturalnya manusia.