Sunday, February 13, 2005

Kalis


Boleh tidak nanti kutukar mirad,
dengan selembar memori tentang kita?

No comments: