Wednesday, February 15, 2006

Minimum

Ada tanya, pada setiap kata,
yang mungkin tak dilafalkan,
melalui setipis kalimat.

Mereka titik, mungkin juga garis,
yang menjelma luas permukaan danau,
dengan kejernihan serupa kristal air mata.

No comments: