Tuesday, March 21, 2006

Bias lama perempuan

Membakar dunia,
sepertinya percuma.

Dari dulu sudah penuh asap,
polusi dari kekayaan duniawi,
yang katanya dikerubuti perempuan.

Kamu hidup di duniamu sendiri,
yang rupanya jauh dari kesadaran.

No comments: