Friday, June 25, 2004

Thanks anyway..


Terima kasih untuk kirimanmu,
masih ingat saja akan kesukaanku.
Nanti kalau sempat akan kubaca,
mengingat waktu kurang ramah kepadaku akhir-akhir ini.


Terlintas sebuah tanya,
kalau kau tahu betul kesukaanku,
kenapa kau tetap lakukan itu?
Lebih baik aku disuguhkan anggur terbaik di gelas rombeng,
daripada cuka yang menyengat dalam gelas wine..

No comments: