Monday, January 24, 2005

Volume


Jangan takut menjejakkan rasa di lapang dadaku,
sudah kubabat habis lain-lain yang jenuh..
Bilik yang kecil ini sungguh hampir penuh diisikan kamu..

No comments: