Sunday, April 03, 2005

Linier berulang


Aku dan kamu berkelana,
menapaki lingkar waktu linier,
di atas pelana kuda perkasa.


Kali keseribu dengan pola yang sama,
mungkin ada yang tengah guncangkan buana,
tapi kita tetap melangkah sempurna.


Seakan tak tersentuh cela,
hanya ada tapal yang menipis...

No comments: