Thursday, April 21, 2005

Manusia dan kami


Langit berputar,
kami masih terikat tanah,
menunggu siang untuk jemawa,
dan malam untuk tekur.


Saat kami kira cinta di atas maut,
maut berada di bawahMu.

No comments: